Pårørende fejlvurderer livskvalitet

Project Description

Demente har det
bedre end pårørende tror

Italiensk undersøgelser påviser, at Alzheimers-patienter selv vurderer deres livskvalitet højere end omgivelserne.

 

Italienske forskere har sammenlignet vurderinger af livskvalitet ved Alzheimers sygdom foretaget af henholdsvis personer, der selv har sygdommen, og af deres nære pårørende.

Livskvaliteten blev målt efter en metode udviklet af den amerikanske gerontopsykolog Rebecca Logsdon.

Humør vigtigt for livskvalitet

Personer med Alzheimers sygdom havde som gruppe betragtet en væsentlig højere vurdering af egen livskvalitet sammenlignet med deres pårørendes vurdering.

Patienternes egen vurdering forholdt sig især til deres egen opfattelse af deres humør (“stemningsleje”), og til deres evne til at fungere rent praktiske i hverdagen (“basal ADL”).

De pårørendes vurdering forholdt sig også til humør generelt, men pårørende blev også bedt om at forholde sig til patientens mere subtile adfærd (neuropsykiatriske symptomer) og andre adfærdsforstyrrelser.

På baggrund af den konstaterede forskel mellem patienters og pårørendes vurdering konkluderer forskerne, at vurderinger foretaget af pårørende bør tages med et solidt gran salt, når de ikke er suppleret med patienternes egen vurdering.

Samtidig må det antages, at hvis patienten får adgang til at dele viden om sine aktuelle interesser, og pårørende og plejepersonale har adgang til at forstå patienten bedre i hverdagen, vil det skabe bedre overensstemmelse mellem pårørendes og patientens oplevelser af hverdagen, og dermed kunne styrke samvær og den oplevede, fælles livskvalitet.

Idify er udviklet for at sikre denne relation.

Se baggrund og målemetode her.

Kilde: Videnscenter for Demens – Artikel om undersøgelsen.

Project Details

  • Date august 26, 2015
  • Tags Nyheder
Back to Top