Erindringer og livsplakat

Project Description

Minder fra ungdommen
væsentlige i samværet

Socialstyrelsens nationale handlingsplan for demensindsatsen beskriver ret indgående, hvordan anvendelse af de rigtige “triggere” i samværet med et menneske med demens kan styrke livskvaliteten.

Forskning dokumenterer nu, at erindringer fra de tidlige perioder i et menneskes liv, er en af de væsentligste terapiformer i forhold til menesker, der lider af en demenssygdom.

Mennesker med en demenssygdom, hvor sygdomsforløbet gradvist kendetegnes ved identitetstab – eksempelvis Alzheimers sygdom – kan således have stor glæde af at fokusere på netop de tidlige leveår for at fremkalde livsminder.

Idify-børn_hund_skov

Triggere

Praksiserfaringer fra arbejdet med at skabe minder og erindringer hos mennesker med demens viser, at hvis man introducerer genstande (objekter), der stimulerer sanserne, er der større sandsynlighed for, at personen kan fremkalde minder og erindringer.

Genstanden kaldes i fagsprog en trigger, og formålet er at gå fra abstrakt tale om et emne, til bl.a. ganske simpelt at vise billeder, der kan fremkalde minder, som personen med demens kan huske og forholde sig personligt til.

Som eksempel billedet her på siden. I stedet for at spørge om personen kan huske skovturen med børnene og den hund, som familien havde i de år, så ganske simpelt at vise et billede fra dengang. Det kan udløse erindringer ikke alene fra skovturen, men om flere erindrings-glimt fra tiden med små børn og hund, og føre til en egentlig samtale. Husk, at det  er vigtigt at lade personen selv “føre ordet”.

Det helt grundlæggende i arbejdet med reminiscens er således at stimulere med triggere, der kan åbne op for minder og erindringer hos personer med demens, som de normalt ikke kan frembringe ved bare at tale om emnet.

Man skal have viden
om personens liv

En forudsætning for at vælge den rette trigger er et kendskab til personens liv. Der er nogle generelle temaer, som er fællestræk . Eksempelvis skolegang, konfirmation, bryllup, kongefamilien, naturen m.m.

Når vi kommer til arbejdsliv og personlige interesser er mulighederne dog så mangfoldige, at der er fare for at vælge en trigger, der ikke har nogen nævneværdig betydning for personen.

Eksempelvis er der for en tidligere bogholder ikke meget genkendelse i at sidde med et fiskeriredskab i hænderne. Alt efter, hvor fremskreden demenssygdommen er, kan genstanden måske identificeres som brugt i fiskerierhvervet, men der er sjældent stærke minder forbundet hermed, og dermed kommer triggeren ikke til at åbne op for emner, der kan styrke identiteten.

At arbejde med livshistorie

Arbejdet med at skabe et overblik over den enkelte persons levede liv og få den systematiseret, kaldes at udarbejde en livshistorie eller at arbejde med livshistorie.

En livshistorie er noget, som mennesker med demens opfordres til at udarbejde enten alene eller med hjælp fra en pårørende. Livshistorien danner grundlag for arbejdet med reminiscens i forhold til den enkelte borger.

Socialstyrelsen henviser bl.a. til udarbejdelse af “Livsplakater“. Idify er i gang med – i samarbejde med en af Alzheimerforeningens lokalafdelinger – at undersøge, hvordan den personlige, digitale livshistorie, som opbygges i Idify Timeline, også kan anvendes som livsplakater.


Kilde

Project Details

  • Date december 10, 2014
  • Tags #AktivLivshistorie, Familie, Livserfaring
Back to Top